Nagradna igra podjetja WOW! Baby – Facebook objava

Podrobnosti o promotorju

Promotor je KUBUS Nataša Božič s.p. s sedežem v Šentilju,  Na trati 8.

 

Trajanje promocije

Promocija se bo začela 10. 2. 2020 ob 19. uri (CET – Central European Time) in zaključila 16. 2. 2020 ob 23.59 (CET – Central European Time).

 

Upravičenost

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki naložijo fotografijo in vpišejo svoje podatke (Ime, priimek, e-mail naslov). Vsak uporabnik lahko sodeluje 5x dnevno. Velja za prebivalce področja Slovenije. Nagrade pošiljamo samo po Sloveniji.

 

Kako sodelovati in zmagati

Sodelujete tako, da v nagradni igri na naslovu: http://wshe.es/xmqiAVmf – naložite fotografijo svojega otroka v oblačilih wowbaby, ali naložite fotografijo kateregakoli izdelka iz spletne trgovine wowbaby.si in vpišete vaš e-mail naslov.
Da povečate vaše možnosti za zmago, zberite čimveč glasov. Glasujejo lahko vsi, ki si ogledajo fotografijo, katero ste naložili, vpišejo svoj e-mail naslov (za preverjanje avtentičnosti glasov) in kliknejo na gumb GLASUJTE. Za vsako fotografijo lahko glasujete največ 1x.
Fotografijo, katero naložite, lahko delite preko za to pripravljenih gumbov.

Zmagovalci bodo razglašeni do najkasneje do 16. ure, 19.2.2019.

Nagrade

Nagrada za zmagovalce nagradne igre je kupon za 50 € popusta v spletni trgovini www.wowbaby.si. Nagrado prejme 5 zmagovalcev – 5 uporabnikov, ki zbere največ glasov. Vsak nagrajenec dobi največ 1 kupon. Kupon je možno uporabiti ob enem nakupu. Znesek nakupa mora biti enak ali večji od 50 €. Kupona ni mogoče zamenjati za gotovino. Kuponi in popusti se med seboj ne seštevajo. Ob nakupu je možno uporabiti samo en kupon. Kupon ni prenosljiv.

Nagrado bomo podelili tako, da kodo kupona za popust, pošljemo prejemniku na vpisani e-mail naslov. Trajanje veljavnosti kupona je 10 dni po razglasitvi zmagovalcev.

Dodatni pogoji

V skladu z veljavno zakonodajo in po lastni presoji lahko brez predhodnega obvestila spremenimo te pogoje, ustavimo ali prekličemo nagradno igro ali nagrade zamenjamo z nagradami podobne vrednosti.

Podjetje KUBUS Nataša Božič s.p. ni odgovorno za nedelovanje računalniške opreme, prenosa prijav ali za okvaro omrežja, telefona, računalnikov, strojne in programske opreme in drugih okvar ter za nepravilni prenos ali neprejem prijave na nagradno igro zaradi tehničnih težav ali prekomernega prometa v spletu ali na spletni strani. Po lastni presoji lahko diskvalificiramo vsakega posameznika, za katerega smo ugotovili, da: je posegal v postopek prijave ali delovanje nagradne igre ali spletne strani; ali je deloval na moteč način ali z namenom nadlegovanja, zlorabe ali grožnje drugi osebi. Pri uporabi robotskega, samodejnega, programiranega ali podobnega načina za sodelovanje pri nagradni igri, bo vaša udeležba neveljavna.

S sodelovanjem v tej nagradni igri razumete in sprejemate pogoje, da lahko KUBUS Nataša Božič s.p. vaše osebne informacije uporabi za obveščanje o nagradni igri preko vpisanega e-mail naslova.

 

Odgovornost

Do meje, ki jo narekuje zakonodaja, promotor ni odgovoren za:

  1. a) Nenatančen ali nepravilen prepis informacij za sodelovanje v nagradni igri;
  2. b) prijave, ki iz kakršnega koli razloga niso prejete, kar vključuje izgubljene, napačno usmerjene ali ukradene prijave ali prijave, ki so bile prejete, ampak so neberljive, nepopolne ali izpolnjene drugače, kot je navedeno v pogojih nagradne igre;
  3. c) težave ali tehnične izpade vseh vrst, kar vključuje nedelovanje telefonskega omrežja ali telefonskih linij, spletnih računalniških sistemov ali omrežij, strežnikov ali ponudnikov, računalniške strojne ali programske opreme, nepooblaščenega človekovega posega v kateri koli del te promocije, elektronsko ali človeško napako, do katere je prišlo pri administraciji te promocije;
  4. d) nobeno izgubo, ki jo utrpi oseba ali premoženje, kar vključuje, vendar ni omejeno na posledične (vključno z ekonomsko) izgube zaradi katerega koli dejanja ali opustitve, namerno ali malomarno s strani promotorja ali njegovih zaposlenih v povezavi z dobavo blaga ali storitev zmagovalcu ali, kjer velja, družini ali drugim osebam, ki spremljajo zmagovalca;
  5. e) poškodbe ali škodo, povzročene osebam ali premoženju, vključno z računalnikom udeležencev ali drugih oseb, ki bi nastala zaradi sodelovanja ali prenosa katerega koli materiala iz te promocije.

Ne prevzemamo odgovornosti za izgubo (kar brez omejitev vključuje neposredno, precejšnjo ali posledično izgubo ali izgubo dobička), stroške, škodo, osebne poškodbe ali smrt, do katerih pride ali nastanejo (če nastanejo zaradi malomarnosti ali ne) v povezavi s to promocijo ali prejema nagrade razen za odgovornost, ki je ni mogoče izključiti na podlagi zakonodaje (v tem primeru je odgovornost omejena na najmanjšo, ki jo dovoljuje zakonodaja).

Če, iz katerega koli razloga, nagradna igra ne more potekati, kot je načrtovana, kar vključuje okužbo z računalniškim virusom, napake, nepooblaščene posege, prevaro, tehnične napake ali druge vzroke, na katere promotor ne more vplivati, ki vplivajo na administracijo, varnost, poštenost, integriteto ali primerno vodenje te nagradne igre, promotor ne prevzema odgovornosti za napake, izpuste, motnje, izbrise, pomanjkljivosti, zamude delovanja ali prenose, okvare komunikacijske linije, kraje, uničenje ali nepooblaščeni dostop do ali spreminjanje prijav.

V kolikor organizator zazna kakršnekoli nepravilnosti, si pridružuje pravico, da uporabnike, ki niso delovali v skladu s pravili ali so sodelovali oz. pridobivali glasove na nepošten način, izloči iz nagradne igre in nimajo pravice, da se poteguje za nagrade. Pod to spadajo fotografije, ki niso v skladu z navodili v nagradni igri in vsi uporabniki, ki so glasove pridobivali na neveljaven način – nepravilni in izmišljeni e-mail naslovi. Za preverjanje avtentičnosti glasov si organizator pridržuje pravico, da pregleda e-mail in IP naslove tistih, ki so sodelovali.

Obdelovanje osebnih podatkov

Podjetje KUBUS bo vaše osebne podatke hranilo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Podjetje KUBUS bo vaše podatke uporabljalo samo za dostavo nagrad in obveščanje o nagradni igri. Vsi ostali podatki bodo po zaključku nagradne igre izbrisani.

V kolikor se uporabniki strinjajo s prejemanjem e-novic (neobvezno), jih bomo dodali na seznam za prejemanje e-novic, iz katerega se lahko kadarkoli odjavijo.