Nagradna igra podjetja WOW! Baby – Instagram

Podrobnosti o promotorju

Promotor je KUBUS Nataša Božič s.p. s sedežem v Šentilju,  Na trati 8.

[wof_wheel id=”220767″]

Trajanje promocije

Promocija se bo začela 3. 6. 2019 ob 19. uri (CET – Central European Time) in zaključila 11. 6. 2019 ob 23.59 (CET – Central European Time).

 

Upravičenost

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki Instagrama. Sodelujejo lahko samo 1x. Velja za prebivalce področja Slovenije. Nagrade pošiljamo samo po Sloveniji.

 

Kako sodelovati in zmagati

Sodelujete tako, da izpolnite naslednje tri pogoje na Instagramu:

 

Zmagovalci bodo naključno izbrani preko orodja: https://commentpicker.com/instagram.php

Orodje izbere naključni komentar pod objavo. Za avtorja komentarja, ki je bil izbran, organizator nagradne igre preveri ali je sledilec Instagram strani @wowbaby.si. V kolikor izpolnjuje vse pogoje, je izžrebanec razglašen kot zmagovalec. Postopek se ponovi 5x.

Zmagovalci bodo razglašeni do 22. ure, 11.6.2019.

Nagrade

Nagrada za vsakega izmed 10 izžrebanih zmagovalcev, je katerikoli otroški bodi v spletni trgovini wowbaby.si, tukaj:

  • https://www.wowbaby.si/kategorija-izdelka/oblacila/baby-perilo/baby-kapice/

Nagrado zmagovalci prejmejo tako, da nam v sporočilo ali na podjetjekubus@gmail.com pošljejo svoj naslov in specificirajo kateri otroški kapo in v kateri velikosti, želijo prejeti. Izberejo lahko samo tiste kape, ki so na zalogi. Vsak zmagovalec ima 5 dni časa, da nam posreduje svoje podatke in izbrani bodi, v nasprotnem primeru pa posamezna nagrada ne bo podeljena.

Dodatni pogoji

V skladu z veljavno zakonodajo in po lastni presoji lahko brez predhodnega obvestila spremenimo te pogoje, ustavimo ali prekličemo nagradno igro ali nagrade zamenjamo z nagradami podobne vrednosti.

Podjetje KUBUS Nataša Božič s.p. ni odgovorno za nedelovanje računalniške opreme, prenosa prijav ali za okvaro omrežja, telefona, računalnikov, strojne in programske opreme in drugih okvar ter za nepravilni prenos ali neprejem prijave na nagradno igro zaradi tehničnih težav ali prekomernega prometa v spletu ali na spletni strani. Po lastni presoji lahko diskvalificiramo vsakega posameznika, za katerega smo ugotovili, da: je posegal v postopek prijave ali delovanje nagradne igre ali spletne strani; ali je deloval na moteč način ali z namenom nadlegovanja, zlorabe ali grožnje drugi osebi. Pri uporabi robotskega, samodejnega, programiranega ali podobnega načina za sodelovanje pri nagradni igri, bo vaša udeležba neveljavna.

S sodelovanjem v tej nagradni igri razumete in sprejemate pogoje, da lahko KUBUS Nataša Božič s.p. vaše osebne informacije uporabi za obveščanje o nagradni igri preko vpisanega e-mail naslova.

 

Odgovornost

Do meje, ki jo narekuje zakonodaja, promotor ni odgovoren za:

  1. a) Nenatančen ali nepravilen prepis informacij za sodelovanje v nagradni igri;
  2. b) prijave, ki iz kakršnega koli razloga niso prejete, kar vključuje izgubljene, napačno usmerjene ali ukradene prijave ali prijave, ki so bile prejete, ampak so neberljive, nepopolne ali izpolnjene drugače, kot je navedeno v pogojih nagradne igre;
  3. c) težave ali tehnične izpade vseh vrst, kar vključuje nedelovanje telefonskega omrežja ali telefonskih linij, spletnih računalniških sistemov ali omrežij, strežnikov ali ponudnikov, računalniške strojne ali programske opreme, nepooblaščenega človekovega posega v kateri koli del te promocije, elektronsko ali človeško napako, do katere je prišlo pri administraciji te promocije;
  4. d) nobeno izgubo, ki jo utrpi oseba ali premoženje, kar vključuje, vendar ni omejeno na posledične (vključno z ekonomsko) izgube zaradi katerega koli dejanja ali opustitve, namerno ali malomarno s strani promotorja ali njegovih zaposlenih v povezavi z dobavo blaga ali storitev zmagovalcu ali, kjer velja, družini ali drugim osebam, ki spremljajo zmagovalca;
  5. e) poškodbe ali škodo, povzročene osebam ali premoženju, vključno z računalnikom udeležencev ali drugih oseb, ki bi nastala zaradi sodelovanja ali prenosa katerega koli materiala iz te promocije.

Ne prevzemamo odgovornosti za izgubo (kar brez omejitev vključuje neposredno, precejšnjo ali posledično izgubo ali izgubo dobička), stroške, škodo, osebne poškodbe ali smrt, do katerih pride ali nastanejo (če nastanejo zaradi malomarnosti ali ne) v povezavi s to promocijo ali prejema nagrade razen za odgovornost, ki je ni mogoče izključiti na podlagi zakonodaje (v tem primeru je odgovornost omejena na najmanjšo, ki jo dovoljuje zakonodaja).

Če, iz katerega koli razloga, nagradna igra ne more potekati, kot je načrtovana, kar vključuje okužbo z računalniškim virusom, napake, nepooblaščene posege, prevaro, tehnične napake ali druge vzroke, na katere promotor ne more vplivati, ki vplivajo na administracijo, varnost, poštenost, integriteto ali primerno vodenje te nagradne igre, promotor ne prevzema odgovornosti za napake, izpuste, motnje, izbrise, pomanjkljivosti, zamude delovanja ali prenose, okvare komunikacijske linije, kraje, uničenje ali nepooblaščeni dostop do ali spreminjanje prijav.

Obdelovanje osebnih podatkov

 

Podjetje KUBUS bo vaše osebne podatke hranilo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Podjetje KUBUS bo vaše podatke uporabljalo samo za dostavo nagrad.